PRIJATELJI ZA GOGU

Koordinirajući aktivnosti (Irina Matijević-Udruga ukrajinsko hrvatskog prijateljstva, Grad Lipik, Ana i Miro iz Novske i mi; ŽPS KPD „SLOGA“ Pakrac.… prijatelji) dogovorili smo za sada tri osnovne aktivnosti putem kojih […]

» Read more

ŽELIM BITI (mali) VETERINAR

Kino program: ŽELIM BITI (mali) VETERINAR  radionice njege, brige i odgovornosti prema psima – u suradnji s Veterinarskom stanicom Pakrac, utorak 29.09.2015., srijeda 30.09.2015. četvrtak 01.10.2015. s početkom u 16,30 […]

» Read more