IZVJEŠĆA O RADU

2017. godina

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA – REDOVNA KINO DJELATNOST
PROR-POT98 – (1)- fin.izvješće europski film je in
Obrazac OPISNO IZVJEŠĆE – europski film je in
Obrazac OPISNO IZVJEŠĆE – redovni rad kina
Obrazac financijskog izvješća projekta – više kazališta 1
Obrazac OPISNO IZVJEŠĆE – VIŠE KAZALIŠTA 1
___________________________________________________________

2016. godina

izvješće o radu Upravnog odbora-SLOGA 2016.

Neprof KPD SLOGA 2016