projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija u 2024. godini


Cilj projekta je doprinijeti upoznavanju europskih zemalja kroz film sa svim posebnostima, žanrovski, tematski kao i zemlje s povijesno kulturnim nasljeđem, zato da djeca i učenici lakše usvoje svoje redovne odgojno obrazovne jedinice, shvate određene životne procese te da se dodatno i slobodnije aktiviraju i angažiraju u kritici, stvaralačkom procesu i kreativnosti.

U projektu namjeravamo prikazati ukupno 20 europskih filmova i uključiti osnovne škole: u Pakracu, Lipiku, Poljani te Osnovnu glazbenu školu, dječje vrtiće u Pakracu i Lipiku, udruge koje rade s djecom i za djecu, npr. našu Laticu ze ustanovu u Lipiku: Centar za usluge u zajednici.

Ustanove i udruge same biraju filmove i termine prikazivanja u koordinaciji s nama, a svaki film bit će prikazan samo jednom.

Na našim društvenim mrežama ćemo objavljivati raspored projekcija koje su za djecu i učenike te njihovu organiziranu pratnju besplatne!

Potaknite i svoje dijete na sudjelovanje!

Ovim projektom naša udruga ostvaruje međuinstitucionalnu i međugeneracijsku (roditelji, nastavnici, šira publika) suradnju te povezanost kojom ostvarujemo veći doseg i vidljivost, razvijamo publiku.

Aktivnosti projekta omogućavaju participaciju djece i nastavnika, roditelja te mogućnost razvoja redovnih odgojno obrazovnih procesa kroz savladavanje obveznih programa na drugačiji način.

Svi ćemo naučiti više, pogledati šire i pamtiti zauvijek!


Neustrašiva njuška16.04.2024.10:10
Nestašna zubić vila23.04.2024.09:30
Hrabri mališan 224.04.2024.11:30