ČLANOVI AKTUALNIH TIJELA 2017-2020.

Puni pravni naziv Kulturno prosvjetno društvo “Sloga” Pakrac
Skraćeni naziv KPD “Sloga” Pakrac
Pravni status Udruga (pravna osoba)
Matični broj 1552830
Službena adresa Trg pape Ivana Pavla II, broj 10, 34550 Pakrac
Telefonski broj: 034 411 552iz usluge; 098 412 707 (D. Špančić)
Broj faxa: 034 411 552iz usluge; 034 411 081 (Grad Pakrac)
E-mail organizacije: sloga@kpd-sloga.hrtajnik/ca: dubravka.spancic@pakrac.hr
Web stranica: www.kpd-sloga.hri link sa; www.pakrac.hr
Predsjednik Predsjednik: Damir Špančić, J.J. Strossmayera 14, Pakrac,034 412 428, mob: 099 228 15 06
Reg. br. udruge (Ured drž.uprave) 11000361
Datum upisa u registar 9. ožujka 2001.
OIB 27725636442
Broj osnovnog računa PBZ: 2340009-1100231453
Poštanski pretinac PP 28
RNO 0006394
Redni broj dijela poslovnog subjekta 9499