O nama

ČLANOVI AKTUALNIH TIJELA 2017-2020.

Puni pravni naziv Kulturno prosvjetno društvo “Sloga” Pakrac
Skraćeni naziv KPD “Sloga” Pakrac
Pravni status Udruga (pravna osoba)
Matični broj 1552830
Službena adresa Trg pape Ivana Pavla II, broj 10, 34550 Pakrac
Telefonski broj: 034 411 552iz usluge; 098 412 707 (D. Špančić)
Broj faxa: 034 411 552iz usluge; 034 411 081 (Grad Pakrac)
E-mail organizacije: sloga@kpd-sloga.hrtajnik/ca: dubravka.spancic@pakrac.hr
Web stranica: www.kpd-sloga.hri link sa; www.pakrac.hr
Predsjednik Predsjednik: Damir Špančić, J.J. Strossmayera 14, Pakrac,034 412 428, mob: 099 228 15 06
Reg. br. udruge (Ured drž.uprave) 11000361
Datum upisa u registar 9. ožujka 2001.
OIB 27725636442
Broj osnovnog računa PBZ: 2340009-1100231453
Poštanski pretinac PP 28
RNO 0006394
Redni broj dijela poslovnog subjekta 9499

Slobodno nas kontaktirajte.

 

[learn_more caption=”STATUT Kulturno prosvjetnog društva „SLOGA“ Pakrac”]

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01), te članka 19. Statuta Kulturno prosvjetnog društva „SLOGA“ Pakrac, Skupština KPD „SLOGA“ Pakrac na sjednici održanoj 15. ožujka 2008. godine usvojila je Statut KPD „SLOGA“ Pakrac, a na sjednici 06. ožujka 2011. izmjene i dopune istog Statuta koji u PROČIŠĆENOM TEKSTU glasi:

STATUTKulturno prosvjetnog društva „SLOGA“Pakrac
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv i sjedište udruge, područja djelovanja, zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo, stegovne odgovornosti članova, unutarnje ustrojstvo udruge, način rada tijela udruge, imovina i način raspolaganja, prestanak postojanja udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, kao i druga važna pitanja za obavljanje djelatnosti i rad udruge.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.Naziv udruge je: Kulturno prosvjetno društvo „SLOGA“ Pakrac, skraćeno: KPD „SLOGA“ Pakrac,
nastavno u tekstu ovog statuta: Društvo.

Članak 3.
Društvo je pravna osoba upisano u registar udruga.Društvo je samostalna, neprofitna i nevladina udruga civilnog društva, utemeljena 1937. godine kao društvo za promicanje građanskih multikulturalnih vrijednosti i prosvjete hrvatskog čovjeka i društva, koja djeluje bez namjere stjecanja dobiti za svoje članstvo, a promiče i štiti njihova prava i slobode, uvjerenja i ciljeve u svrhu stvaranja boljeg okruženja života u prostoru svog djelovanja.

Članak 4.
Sjedište Društva je u Pakracu, Trg pape Ivana Pavla II. broj 10. Društvo djeluje prvenstveno na području Grada Pakraca, u Republici Hrvatskoj. U inozemstvu može provoditi aktivnosti ukoliko ima partnerski projekt ili sporazum sa stranom udrugom, institucijom, odnosno drugim pravnim i fizičkim osobama, a u skladu sa pozitivnim zakonima Republike Hrvatske.

Članak 5.
Pečat Društva je okrugao, promjera 3,5 cm. U sredini se nalazi znak; knjiga na hrvatskom povijesnom grbu, oko kojega je natpis u gornjem luku koji glasi: kulturno prosvjetno društvo „Sloga“, a u podnožju stoji: Pakrac, sve velikim tiskanim slovima.

 • [/learn_more]

[learn_more caption=”Organizacijska struktura upravljanja”]

  1. Skupština KPD „Sloga“ Pakrac – čini ju 104 članova Društva na dan 01.01.2011. godine – izborna sjednica održana 06. ožujka 2011. godine. Iz Skupštine pravo birati i biti biran ima 92 člana. U tijela se biraju članovi a mandat traje 3 godine:

 

  1. predsjednik KPD „SLOGA“ Pakrac, osoba koja zastupa Društvo: ŠPANČIĆ DAMIR

 

  1. Upravni odbor: broji 12 članova i predsjednika: (abecednim redom):
   ANČIĆ GARA ZLATKO
   BRZICA GOJKO
   ČIČKOVIĆ ŽELJKO
   ERJAVEC ZVJEZDANA
   GAJŠAK ŠPANČIĆ ANĐELKA
   HRASTIĆ RINALDO
   IVANČIĆ MIROSLAV
   KLIG DAMIR
   OSMAK ZLATKO
   PETRNEL MARIJAN
   ŠPANČIĆ DUBRAVKA
   VARAT VJEKOSLAV

 

  1. Izvršni odbor: može brojati 5 članova iz tijela Upravnog odbora: nije izabran u ovom mandatu,

 

  1. Tajnik: bira se iz reda članova UO, izabran/a Dubravka Špančić.

 

  1. Savjetodavno stručno tijelo: broji 5 članova od čega 2 člana iz reda članstva i 3 vanjska suradnika: LNENIČEK TOMISLAV
   PAVLOVIĆ VELIMIR – iz reda članstva
   ČULJAT BRANKA, ravnateljica Osnovne škole braće Radića Pakrac
   ĆILIĆ DARIO, ravnatelj Srednje škole Pakrac i
   GAJŠAK ZVONKO, dipl.ing. elektrotehnike – vanjski suradnici.
   – iz reda članstva koji biraju i mogu biti birani na mandat od 5 godina (izbor izvršen 2013.), a mandat je u tijeku:

 

  1. Časni sud: broji 5 članova:
   predsjednik ŠPANČIĆ IVICA
   JAMBRIŠAK SLAVKO
   OSMAK SLAVICA
   ŽILIĆ ŽELJKO
   župnik crkve UBDM u Pakracu – JURAKOVIĆ MATIJA

 

 1. Društvo radi provođenja svojih ciljeva i djelatnosti osniva sekcije: plesna, likovna, mladih, dramska, glazbena, foto, …. svaka ima voditelja koji je član Društva a za rad može uključivati vanjske suradnike i stručnjake nakon odobrenog projekta i proračuna od strane UO. Sekcije se osnivaju po prijedlogu članova, potrebi, afinitetu ili iskazanom interesu za rješavanje određene problematike. U posebnim slučajevima mogu se osnivati i Povjerenstva. Računovodstvene usluge za potrebe rada Društva obavlja servis PUKE na temelju potpisanog Ugovora, a ostale administrativne poslove obavljaju članovi Društva volonterski po projektima ili sekcijama, a njima koordinira tajnik.[/learn_more]

[learn_more caption=”Sekcije”]

 • plesna, likovna, kino, foto, glazbena, za obnovu, …. Voditelj sekcije je član Društva koji može uključivati vanjske suradnike i stručnjake nakon odobrenog projekta i proračuna od strane Upravnog odbora.
 • Imenuju se voditelji po potrebi, afinitetu ili iskazanom interesu.
 • Računovodstvo – servis obavlja za potrebe Društva po Ugovoru
 • Knjigovodstvo – obavljaju članovi Društva, volonterski po projektima ili sekcijama,
 • Voditelji projekata – nisu uvijek nužno voditelji sekcija, za rad iz projekta primaju naknadu ovisno o broju radnih sati i angažmanu potrebnom u projektu.
 • Povjerenstva – osnivaju se u slučajevima potrebe u određenom poslu/projektu ili programu kao stalno ili za provođenje ciljane aktivnosti.[/learn_more]

[learn_more caption=”ČLANOVI AKTUALNIH TIJELA KPD „SLOGA“ PAKRAC”] mandat od 06. ožujka 2011. godine (do 2014. godine)

  1. Predsjednik KPD „Sloga“ Pakrac

DAMIR ŠPANČIĆ, 098 983 58 90

 

  1. Članovi Upravnog odbora

ANČIĆ GARA ZLATKO, 098 898 928
BRZICA GOJKO, 098 230 233
ERJAVEC ZVJEZDANA, 098 162 92 50
GAJŠAK ŠPANČIĆ ANĐELKA, 098 902 39 16, 099 211 74 52
HRASTIĆ RINALDO, 099 243 24 62
KLIGL DAMIR, 099 228 00 86
OSMAK ZLATKO, 098 760 256
ŠPANČIĆ DUBRAVKA, 098 412 707, 412 428
VARAT VJEKOSLAV, 098 793 335

 

IVICA ŠPANČIĆ – predsjednik, 098 463 971
SLAVICA OSMAK, 411 873
ŽELJKO ŽILIĆ, 099 474 37 22
SLAVKO JAMBRIŠAK, 438 422
za petog člana – župnik RKT župe UBDM Pakrac s pisanom potvrdom prihvaćanja dužnosti;
MATIJA JURAKOVIĆ vlč. 098 505 797

[/learn_more]