theatre-curtains

KINO A LA CARTE

Danas je završen projekt “Kino a la carte” realiziran u suradnji s Osnovnom školom Lipik, sufinanciran sredstvima proračuna Grada Lipika koji je imao za cilj olakšati dostupnost kina učenicima Škole […]

» Read more
1 2 3 4 5 19