Posted on: May 5, 2020 Posted by: sloga Comments: 0

– radionički prostor/konferencije i sastanci/svečanosti za do 50 osoba

Dvorana veličine 88 m2 se nalazi na prvom katu lijevim stubištem (kroz glavni, a moguće i bočni, ulaz), okrenuta ka zapadu, svijetla i topla. Dvorana ima mogućnost pregrađivanja stijenom (drvo staklo) čime je pogodna za radioničke prostore sa zadacima za grupe.

Za redovna korištenja ova dvorana namještena je s 48 tapaciranih drvenih stolica, 3 drvena stola i pločom na zidu (piši/briši), a što se smatra njenom osnovnom opremom.

Korisnici ove dvorane koriste sanitarni čvor u suterenu objekta.

Dvorana se oprema sukladno Vašoj potrebi i događaju, a svu drugu raspoloživu opremu pronađite u Cjeniku dodatne opreme i usluga.

Privatne proslave moguće je ogranizirati u skladu s programima vlasnika (dvorana je uz kino/kazališnu dvoranu) radi neometanog odvijanja drugih programa.


IVAN NEMET rođen je 1932. godine u Pakracu gdje je završio pučku školu i nižu gimnaziju. Upisao je učiteljsku školu, ali je 1949. godine iz nje isključen kao i iz svih srednjih škola ondašnje Republike Hrvatske te je upućen na rad u rudnik Raša iz kojega je pobjegao. Prvi posao koji je sam izabrao bi je Pakracu: DIP „Papuk“, a rad je morao prekinuti odlaskom u zatvor (radi bijega iz rudnika).

Po izlasku iz zatvora mogao je, smio, upisati je Saveznu školu „Željeznički tehnikum“ u Puli, građevinski smjer. Nakon završetka prvog razreda kazna mu je poništena i dozvolili su mu nastavak školovanja u učiteljskoj školi, ali samo u Križevcima. Pred samu maturu pozvan je u vojsku i tek poslije vojske je mogao maturirati i započeo službovati po selima oko Križevaca. Godine 1963. počeo je raditi u OŠ „Vladimir Nazor“ u Križevcima gdje je radio do umirovljenja 1994. godine. Izvanredno, za vrijeme službovanja, završio je Višu pedagošku školu – likovni odgoj u Zagrebu, a kasnije i Pedagoški fakultet – likovna kultura, u Rijeci. Odlukom Ministarstva prosvjete RH unaprijeđen je u zvanje učitelja mentora likovne kulture.

Uz svoj pedagoški rad, Ivan se aktivno bavio likovnim stvaralaštvom, a od sedamdesetih sudjeluje na izložbama, kako zajedničkim tako i samostalnim. Sudionik je mnogih likovnih kolonija. Sudjelovao je na mnogobrojnim humanitarnim akcijama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Za svoja ostvarenja primio je mnoštvo priznanja, diploma, plaketa i nagrada: Plaketu Saveza sindikata Hrvatske, Plaketu Grada Pazina, Srebrnu plaketu grada Križevaca, Medalju grada Bologne, Nagradu kulturno – prosvjetne zajednice Priština, Zlatni kist ’83. Zagreb, Godišnju republičku nagradu „Ivan Filipović“ za MMI, medalju Hrvatski rodoljub, Plaketu Grada Pakraca i bio je jedini počasni član KPD „Sloga“ Pakrac!

Kao slikar Ivan Nemet je u Pakracu izlagao tek poslije Domovinskog rata; 1998. godine prvi, a 2002. drugi put u ogranizaciji naše udruge. Pakrac se vrlo brzo „sjetio“ obitelji Nemet! Ivanov otac Petar, prvi je predsjednik i jedan od osnivača naše udruge. Svakako inicijator izgradnje Hrvatskog doma 1936/37. godine. Dom se gradio sredstvima građana i njihovim dragovoljnim radom. Kad je novca za završetak izgradnje nestalo Ivan je podigao kredit s hipotekom na vlastitu kuću i osigurao sredstva za završetak izgradnje. U međuvremenu je započeo II. svj.rat i sve je stalo. Kredit na kući je ostao. Poslije rata obitelj Nemet, radi teške netrpeljivosti i otvorenog nacionalizma i mržnje prema njima kao hrvatskoj utjecajnoj obitelji, biva trajno prognana iz Pakraca, a kuća (pod hipotekom) nacionalizirana.

Poslije Domovinskog rata Ivan nam se na neki način vratio! Prema našem gradu se pokazao kao čovjek izrazito velika srca, nesebičan, nesvakodnevan. Obiteljsku kuću pod Kalvarijom – vilu Nemet, koja je obitelji bila oduzeta preko pedeset godina, a u njoj je djelovao do Domovinskog rata jedan od najljepših vrtića na svijetu, po završenom postupku denacionalizacije te stupanja u posjed i vlasništvo, jednostavno je darovao Gradu Pakracu za potrebe vrtića!

Danas vile, onakve kakva je bila, više nema. Na njenom mjestu izgrađen je novi, moderni vrtić u kojemu se radosno igraju i stvaraju neki novi i ljepši svijet, naša djeca!

Ivan nemet umro je u Križevcima 12.01.2018. godine u svojoj 86. godini.

Hvala pok. Ivanu i njegovoj obitelji; supruzi Mariji, kćerci Gordani, sinu Dadi s obiteljima na daru našem gradu i na časti da smo, usprkos nepravdi koja im je iz našega grada nanesena u jednom ludom vremenu, mogli ostati prijatelji obitelji Nemet.