Posted on: October 1, 2020 Posted by: sloga Comments: 0

58. REVIJA FILMSKOG STVARALAŠTVA DJECE

od petka do nedjelje KPD “SLOGA” Pakrac se uključuje u program Revije, koja je ove godine ONLINE iz Malog Lošinja, te će u foajeu Kina “Hrvatski dom” u Pakracu prikazivati dječja filmska ostvarenja:

petak 02.10.2020. od 15 sati

subota 03.10.2020. od 11 sati

nedjelja 04.10.2020. u 12 sati

Sudjeluju i naši osnovnoškolci (subota u 11 sati) s filmom “ODRŽIVI NAČIN ŽIVOTA”

Ulaz BESPLATAN

Medijski odgoj i obrazovanje mladih značajni je segment estetskog odgoja i obrazovanja, a on se ostvaruje u nezaobilaznoj korelaciji s njihovim literarnim, likovnim i glazbenim obrazovanjem, pismenom i govornom kulturom mladih, s njihovom informatičkom naobrazbom i tehničkom kulturom. Ostvaruje se primarno nastavnim radom, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, ali i samoobrazovanjem. Nezamisliv je danas suvremenI estetski odgoj i obrazovanje koji ne uključuje i medijski odgoj i obrazovanje. Stoga je itekako bitno da školski programi prate inovacije koje se događaju u svijetu medija, da se programi osuvremenjuju u kraćim razdobljima, da se jednako tako oprema škole i školskih družina osuvremenjuje, a permanentna edukacija učitelja i voditelja filmskih/videodružina ne bi smjela biti upitna. Jer smisao je medijskog odgoja i obrazovanja osposobiti mlade za kritičko primanje poruka s ekrana razvijati njihovu estetsku osjetljivost – riječju odgojiti selektivne gledatelje koji će godinama razvijati sustav kriterija na kojima se temelji njihova recepcija medijskih poruka.