Posted on: June 7, 2013 Posted by: sloga Comments: 0

Program priprema u potpunosti prilagođen potrebama omogućiti će ti u najkraćem roku  savladavanje gradiva potrebnog za uspješno polaganje državne mature i dobivanje što boljih ocjena kako bi se ostvario krajnji cilj – upis na željeni studij!

 

Kulturno prosvjetno društvo „SLOGA“ pripremilo je u suradnji s profesorima Srednje škole Pakrac, program pripreme DRŽAVNE MATURE.

Pojedina grupa može brojati od 10 do 15 osoba.

broj polaznika je ograničen!

 

Programe i satnice izradili su timovi profesora. Analizirani su ispitni katalozi i testovi te je s njima usklađen radni materijal koji će se koristiti na pripremama.

Priprema se odvija tijekom zimskih praznika, po rasporedu koji će naknadno biti objavljen i dogovoren (ovisan o broju polaznika i izabranim predmetima).

 

DA LI SE ODLUČITI ZA PRIPREMU DRŽAVNE MATURE

Ako si super odličan učenik gimnazije – NE -možda samo uči više poneki izborni predmet!

Ako se nisi našao/la u prethodnoj rečenici, a želiš na neki od atraktivnijih fakulteta – DA!

Ili, ako na slijedeća pitanja pozitivno odgovoriš – mi te čekamo:

a)      bacio/la si stare knjige i bilježnice?

b)      teško se snalaziš u gomili literature?

c)      imao/la si „lošeg“ profesora?

d)     nemaš kad učiti jer ti je MATURA usred nastave?

e)      želiš objašnjenje da ne gubiš vrijeme na stvari koje ne znaš?

PRIPREME DRŽAVNE MATURE ORGANIZIRAJU SE SAMO AKO JE PRIJAVLJENO DOVOLJNO POLAZNIKA. PRIJAVE: sloga@kpd-sloga.hr od rujna do studenog 2013.