Posted on: October 21, 2020 Posted by: sloga Comments: 0
  1. Opći podaci o korisniku projekta i projektu

PODACI O PROJEKTU
Klasa ugovora (prepisati iz ugovora)KLASA: 007-01/20-01/4
URBROJ:2162-04/06-20-10
Naziv organizacije (prijavitelja):KPD „SLOGA“ PAKRAC
Naziv odobrenog projekta:NAŠE KINO
Osoba ovlaštena za zastupanje (u organizaciji – prijavitelju):DAMIR ŠPANČIĆ
Voditelj/voditeljica projekta (u organizaciji – prijavitelju):DUBRAVKA ŠPANČIĆ
Mjesto provedbe projekta (grad i županija):PAKRAC POŽEŠKO SLAVONSKA
Odobreni iznos bespovratnih sredstava:30.000,00 kn
Primljena sredstva do datuma završetka izvještajnog razdoblja:20.000,00 kn
Utrošena sredstva do datuma završetka izvještajnog razdoblja:30.000,00 kn
KONTAKTNI PODACI KORISNIKA PROJEKTA
Adresa organizacije:Trg pape Ivana Pavla II 10, 34550 Pakrac
Telefon organizacije:034 411049
Odgovorna osoba za kontakt:Dubravka Špančić
Telefon i mobitel odgovorne osobe za kontakt:098412707
E –mail adresa odgovorne osobe za kontakt:duda.spancic@gmail.com
Internetska stranica organizacije:www.kpd-sloga.hr