Posted on: September 15, 2015 Posted by: sloga Comments: 0

Iako je gotovo uobičajeno i svakodnevno poskupljenje na svim poljima, Kino Hrvatski dom Pakrac od 01. listopada 2015. godine smanjuje cijene kino ulaznicama te od 16. listopada 2015. prelazi na zimsko radno vrijeme: redovne projekcije petkom, subotom i nedjeljom od 17 i od 19 sati!

Razlozi smanjenju cijena su mnogobrojni a predstavljamo najvažniji – želimo povećati broj posjetitelja i omogućiti što većem broju građana, barem onima kojima su financije razlog ne dolaska, dostupnost naših usluga.
Postojale su bitne razlike u cijenama kino ulaznica u odnosu na kina u okruženju (Novska i Daruvar) koje ovime želimo anulirati. Kina uglavnom djeluju u sastavu pučkih otvorenih učilišta koja se financiraju iz gradskih proračuna, sa zaposlenicima i podmirenim troškovima poslovanja, dok naše funkcionira na način da nema zaposlenika – članovi KPD „SLOGA“ obavljaju sve poslove bez naknade, a udruga samostalno snosi rizik poslovanja i troškova. Ne možemo se osloniti na gradski proračun kroz redovne dotacije jer tako nije ugovoreno i sredstva za rad udruge su ograničena. Nema direktnih i redovnih subvencija za djelatnost kina niti kino ulaznica građanima.
Kino je ozbiljna poslovna djelatnost koja nema izgovora poput „ne mogu danas“, „ne da mi se“ i slično, za koju je osim projekcije filma potrebna poveća vremenska i profesionalna angažiranost prije i poslije. Kino bi kao djelatnost trebalo biti odvojeno u sufinanciranju od projekata udruge i njenih drugih aktivnosti, čemu sada nije tako.

Trošak kina (bez cijene rada na pripremi, presnimavanju filma, izvješćivanju… ) postoji i onda kada se film ne prikazuje, osobito slanje i cijena filma distributeru, a samo taj trošak se kreće oko 650,00 kn po jednom filmu. U svakom slučaju, što radi nastojanja da kino u Pakracu opstane i bude dostupno svima a u cilju da postoji živo društveno i kulturno središte, što radi čiste matematike, pokušat ćemo smanjenjem cijena da bi više posjetitelja došlo u kino.

Što se tiče razvoja publike, osim cijena, programski pokušavamo udovoljiti uistinu široj publici; od posebnih programa koji uz film nude uvijek više, do hit programa koji omogućuju da istovremeno kada i u velikim gradskim središtima, pogledate novi film u našem kinu.

Kao nezavisnom kinu, tehnički vrlo moderno opremljenom, i kao udruzi koja djeluje u kulturi, želja nam je prikazivati kvalitetne i raznolike filmove za što su nam potrebna redovna financijska sredstva jer ti programi nisu posjećeni od strane šire publike. To je cilj kojemu težimo a za sredstva se natječemo prijedlozima projekata. Kreativnost nas koji radimo i želimo raditi u kulturi, a u vezi s kinom, tu na žalost završava i ne motivira. Ona (kreativnost) se ne može iskazati odrađivanjem satnice bez naknade za treće osobe, redovni program i hit filmove jer se time svodi na transport, trgovinu, čišćenje, lijepljenje plakata, plaćanje računa i agoniju velikih troškova. U tom smislu, da bismo zadržali kreativnost i promovirali kvalitetu, u novom cjeniku postoji ponuda i za takve programe i nadamo se da ćete to prepoznati – posjetiti kino. Pred sezonu grijanja, kada ćemo dvoranu zagrijati bilo ili ne dovoljno publike za prikazivanje filma, pred skori servis opreme za koji nemamo sredstava, pred skoru dotrajalost lampe koju možda nećemo moći zamijeniti, s na žalost ogromnim padom energije i entuzijazma nas koji radimo spomenute poslove i gubimo osjećaj da djelujemo unutar svog slobodnog vremena – u kulturi, ovo je jedan od pokušaja da kino u Pakracu opstane.

Zahvaljujemo ovim putem našim školama i vrtićima, kako u Pakracu tako i u Lipiku, na razumijevanju ravnatelja i svih djelatnika, na podršci i prijedlozima, na sudjelovanju u programima. Prilika je reći HVALA i članovima bez kojih, dragi sugrađani, kino u Pakracu ne bi funkcioniralo: Jozz (operater), Grga (rezerva operateru), Marina, Ksenija, Mima, Željka, Zvjezdana i Duda (prodaja karata, čišćenje dvorane), Anđelka i Slavica (prodaja karata), Mravac (lijepljenje plakata), Ivko i Goga (objave programa), odseljeni Chichak koji je postavio temelje lakšem funkcioniranju i još uvijek pomaže kad zaškripi, pomagačima koji uskaču: Poky, Ivan, Vjeko… Hvala svima koji nas podržavaju u bilo kojem smislu i shvaćaju ZAŠTO mi u stvari sve to radimo!? Onima koji ne shvaćaju nije moguće objasniti riječima – DOĐITE!