Posted on: November 17, 2016 Posted by: sloga Comments: 0
Danas je završen projekt “Kino a la carte” realiziran u suradnji s Osnovnom školom Lipik, sufinanciran sredstvima proračuna Grada Lipika koji je imao za cilj olakšati dostupnost kina učenicima Škole – kao kulturne ponude i dijela školskih kurikuluma; medijska kultura.
Sredstva Grada Lipika, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna korištena su u svrhu pojeftinjenja ulaznica stoga što učenici iz Lipika, da bi došli u kino, u obvezi su plaćati i prijevoz autobusom.
Filmovi prikazani u projektu naručivani su na prijedlog stručne službe Škole u suradnji s učiteljima i nastavnicima, primjereni žanrom i sadržajem za određene dobne skupine. U tri navrata s ukupno 227 učenika u pratnji nastavnika prikazali smo 3 filma tijekom prijepodnevnih sati: 9., 16. i 17. studenog. Jedan film je, iz tehničkih razloga, bio zamjenski ali nadasve vremenski i moralno prigodan “Sve je bio dobar san” o Francuzu poginulom u Vukovaru i to prikazan dan prije obilježavanja, komemoracije žrtvama.
Suradnjom smo zadovoljni i smatramo projekt uspješnim te da ga možemo nadograditi – zajedno pripremiti “kino razgovore” o temi, o filmu, o žanru – premjestiti i proširiti atmosferu razrednih odjela te pozvati mlade na rad u kinu a školu na prijedloge za izbor kvalitetnih filmova usklađenih sa školskim programima. Najvažniji cilj je da smo, koristeći sredstva Grada Lipika učinili učenicima Osnovne škole Lipik dostupniju uslugu u kulturi – kino!
Zahvaljujemo na suradnji stručnoj službi – gđi. R. Štimac, učiteljima i nastavnicima Škole, roditeljima a nadasve djeci!
Kino Hrvatski dom