Posted on: November 27, 2019 Posted by: sloga Comments: 0

BITI IN je elektronska brošura

– mali vodič prava za osobe s invaliditetom u našoj zajednici, nastala u suradnji KPD „SLOGA“ Pakrac i Grada Pakraca uz poticaj Zaklade „SLAGALICA“ iz Osijeka. Pozivamo Vas da istu dijelite, prokomentirate i uputite nas na eventualne pogreške, izradite sličnu za vašu zajednicu uz, većini građana  nejasne i apstarktne, zakonske propise. Brošuru su pomogli svojim angažmanom i znanjem službenci svih spomenutih službi na čemu iskreno zahvaljujemo!