Posted on: May 21, 2018 Posted by: sloga Comments: 0

Članovi KPD “SLOGA” Pakrac, ovih dana će primiti uplatnice za plaćanje godišnje članarine na svoju kućnu adresu. na uplatnicama je potrebno upisati OIB uplatitelja članarine. Ukoliko članarinu želite platiti kod blagajnika, javite se g. Rinaldu Hrastiću.

Upravni odbor KPD „SLOGA“ Pakrac, na temelju odredbi članka 27. Statuta KPD „SLOGA“ Pakrac, na sjednici (01/16) održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o visini članarine u 2018. godini

 

Članak 1.

Redovni članovi KPD „SLOGA“ Pakrac u 2018. godini plaćat će članarinu kako slijedi:

–       odrasli članovi – 50,00 kn godišnje,

–       studenti i učenici – 30,00 kn godišnje.

Članak 2.

Blagajnik Društva vodi evidenciju članova, članskih brojeva i naplate članarine.

Svoje članstvo i članski broj članovi dokazuju članskom iskaznicom.

O počasnim članovima vodi se posebna evidencija pri Časnom sudu Društva.

 

Članak 3.

Svaki član je dužan platiti članarinu:

–       do 01.travnja 2018. na račun IBAN HR6523400091100231453 (u uplatnici pod „poziv na broj“ napisati svoj OIB) ili

–       blagajniku u gotovini (član je dužan primiti prvi primjerak bloka uplatnice).

Sredstva prikupljena naplatom članarine u gotovini, odnosno u blagajnu koriste se za podmirenje manjih troškova i usluga s blagajne, a glavnicu iznosa tajnik će uplatiti na račun KPD „SLOGA“ Pakrac.

Članak 4.

Na temelju odredbi članka 18. Statuta KPD „SLOGA“ Pakrac članstvo u udruzi prestaje ukoliko član dulje od 1 godine ne plati članarinu.

Članak 5.

O prikupljenim sredstvima iz članarine tajnik vodi evidenciju i podnosi izvješće Upravnom odboru i na redovnoj skupštini Društva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

U Pakracu, 20.12. 2017. godine                                predsjednik KPD „SLOGA“ Pakrac

Damir Špančić